Croeso i'r wefan hon!
  • banner-page

A fydd pobl sydd wedi cael tatŵ yn dewis sticeri tatŵ?

A fydd pobl sydd wedi cael tatŵ yn dewis sticeri tatŵ?

Mae pawb yn gyfarwydd â'r gair tatŵ, iawn? Y dyddiau hyn, yng ngolwg y mwyafrif o bobl, bydd unrhyw un sydd â thatŵ ar eu corff yn cael ei ystyried yn berson cymdeithasol. Mae llawer o bobl wedi dewis cael tatŵs ar drywydd yr hyn a elwir yn "cŵl" yn eu llygaid. Mae tatŵs wedi dod yn duedd y dyddiau hyn, yn union fel merched. Mae gan bawb y galon i garu harddwch, ond nid oes unrhyw edifeirwch yn y byd hwn.

Pam ydych chi'n dweud hynny? Oherwydd bod y rhan fwyaf o bobl yn difaru ar ôl cael tatŵ. Mae'n brifo wrth gael y tatŵ, a hyd yn oed mwy o boen wrth gael gwared ar y tatŵ. Mae llawer o gyplau ifanc yn gwneud pethau gwallgof yn ystod y cyfnod cariad, fel cael tatŵ cwpl, ond beth am ar ôl torri i fyny? Arhoswch fel cofeb? Ni fydd hyn yn gweithio chwaith, oherwydd os nad oes gennych yr un hon, bydd gennych yr un nesaf. Pan fyddwch chi'n tynnu'r tatŵ, byddwch chi'n difaru.

A fydd pobl sydd wedi cael tatŵ yn dewis sticeri tatŵ?

Mae'r tatŵ hefyd yn cael ei ddileu os yw'r lliw yn pylu, ac mae'r patrwm yn cael ei newid os nad ydych chi'n ei hoffi. Mae'r golygydd yn gyfrifol iawn i ddweud wrthych na all sticeri tatŵs gymryd lle tatŵs. Sticeri tatŵ yw'r cariad, a'r tatŵ yw'r person sy'n cyd-fynd â'r bywyd cyfan. Mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau yn amlwg. Mae pawb yn aml yn dweud: Oes gennych chi alcohol? Mae gen i stori am datŵs ...


Amser post: Awst-14-2020