Croeso i'r wefan hon!
 • banner-page

Newyddion

 • O ran effaith gorchymyn dogni pŵer 2021 ar fentrau

  Effeithir yn bennaf ar y cwtogi pŵer cyfredol gan ffactorau ochr gyflenwi fel diogelu'r amgylchedd a chyfyngiadau cynhyrchu a chyflenwad glo tynn, ac ni fu cynnydd sylweddol yn y galw am bŵer. Mae'r amgylchedd sylfaenol presennol yn debyg i amgylchedd 2008 a 2010. Combinin ...
  Darllen mwy
 • Cynhyrchu bagiau anrhegion yn arddangosfa'r ffatri, nid yw'r elw mewn gwirionedd gymaint ag yr ydych chi'n meddwl

          Yn bendant, nid yw hyn yn wir oherwydd ein bod yn ceisio gwella ein prisiau ein hunain. Mewn gwirionedd, mae elw mwyafrif y diwydiannau gweithgynhyrchu eisoes yn fach iawn. Mae hyn nid yn unig yn cael ei bennu gan safle'r diwydiant yn y gadwyn gyflenwi, ond mae ganddo hefyd gysylltiad agos â thuedd y datblygiad cymdeithasol ...
  Darllen mwy
 • Sut i ddelio â dirlawnder lliw cynhyrchion printiedig

  1. Dyfnder y lliwiau sylfaenol sylfaenol 1) Blociau lliw solet amrywiol, megis lliwiau coch, gwyrdd, glas a lliwiau eraill y geiriau pennawd a phatrymau logo a lliwiau sylfaenol dwfn nad oes angen eu gwneud yn hierarchaidd, mae angen cryf a llachar ar gwsmeriaid cyffredinol. lliwiau ar gyfer y geiriau pennawd a'r logo hyn ...
  Darllen mwy
 • Sut i gael gwared ar datŵs ar gyrff plant

  Mae plant yn fwy chwilfrydig pan maen nhw'n ifanc. Weithiau maen nhw'n gweld tatŵs oedolion ar eu cyrff ac maen nhw eisiau cael tatŵ eu hunain, ond maen nhw'n meddwl na fydd oedolion yn bendant yn mynd â nhw gyda nhw, felly maen nhw'n prynu rhai cartwnau. Gellir cysylltu'r math hwn o datŵ â'r corff, ond mae'r math hwn o ...
  Darllen mwy
 • Sut i ddefnyddio sticeri tatŵ. Sut i'w olchi i ffwrdd yn gyflym?

  Mae llawer o bobl yn hoffi prynu sticeri tatŵ ar-lein ac yna eu postio ar eu pennau eu hunain. Sut i ddefnyddio sticeri tatŵ? Sut i olchi'r sticeri tatŵ? Sticeri tatŵ, mae llawer o bobl eisiau ei olchi i ffwrdd a'i ail-gysylltu ar ôl cyfnod o amser. Sut i ddefnyddio sticeri tatŵ? Sut i'w golchi i ffwrdd? Sut i ddefnyddio tat ...
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis deunydd y blwch rhoddion?

  Mae blwch rhoddion coeth yn anhepgor, felly sut i ddewis deunydd y blwch rhoddion? Beth yw nodweddion blwch rhoddion coeth? Gadewch i ni rannu gyda chi heddiw. Mae pobl yn dibynnu ar ddillad, ac mae harddwch yn dibynnu ar ddillad tlws. Yn yr un modd, mae blychau rhoddion coeth hefyd yn chwarae rôl bwysig iawn ...
  Darllen mwy
 • Pam rhoi anrhegion gyda phecynnu blwch rhodd coeth

  I weld a yw rhodd yn addas, yn gyntaf oll yn dibynnu ar ei becynnu. Os nad oes gan becyn unigryw anrheg a ddewiswyd yn ofalus, bydd yn sicr yn dibrisio'r anrheg a roddwch. Os ydych chi'n rhoi pwys ar y broses olaf o “bacio”, hyd yn oed os nad yw'r anrheg ei hun mor ddrud, dazz ...
  Darllen mwy
 • Tarddiad wyau Pasg

  Yn gyntaf: Disgrifiwch y Forwyn Fair Magdalena mewn dagrau, ac yn sydyn gwelodd ddau berson yn gwisgo dillad disglair yn sefyll wrth eu hymyl. Pan ddychwelodd adref, paentiodd y weledigaeth a welodd ar yr wy Pasg Ewch i fyny, ac yna i ddisgyblion Iesu. Defnyddiodd y disgyblion golomennod hefyd i ledaenu'r neges. ...
  Darllen mwy
 • Pam mae pobl yn dewis sticeri tatŵ?

  Mae sticer tatŵ yn fath o sticer tatŵ sydd ynghlwm wrth y corff. Mae'n syml ac yn gyfleus i'w ddefnyddio, dim poen, gall glynu bara am wythnos, heb ofni golchi, a dim niwed i'r croen. Felly, mae'n haws cael eich derbyn gan bawb na thatŵs traddodiadol, ac mae'n gyfleus newid ...
  Darllen mwy
 • Tuedd datblygu'r diwydiant argraffu 2021

  Mae prif bwyntiau dadansoddi'r adroddiad dadansoddi ar status quo y diwydiant argraffu fel a ganlyn: 1) Cylch bywyd y diwydiant argraffu. Trwy astudio cyfradd twf marchnad y diwydiant argraffu, cyfradd twf y galw, amrywiaeth y cynnyrch, nifer y cystadleuwyr, rhwystrau mynediad ac allanfa, ...
  Darllen mwy
 • Blwch Rhodd Bwyd Maint y Farchnad 2021 | Cyfran y Diwydiant Byd-eang, Strategaeth Hyrwyddo Busnes, Chwaraewyr Allweddol, Statws CAGR, Cyfleoedd Twf a'r Rhagolwg hyd at 2027

  New Jersey, UDA-Mae'r adroddiad ymchwil marchnad diweddaraf o'r enw “Food Gift Box Market” wedi llunio prif gynnwys yr ymchwil marchnad blwch rhoddion bwyd yn systematig. Cynhaliodd yr adroddiad astudiaeth fanwl o'r farchnad blychau rhoddion bwyd, gan ganolbwyntio ar y tueddiadau twf a'r datblygwyr diweddaraf ...
  Darllen mwy
 • Ystyr pecynnu rhoddion?

  Yn raddol mae pecynnu blychau rhodd wedi dod yn anghenraid bywyd. Mae pecynnu yn cynrychioli blas, calon, agwedd, diwylliant, ac ati, ac mae pecynnu canolfannau siopa hefyd yn hyrwyddo gwerthiant anrhegion, yn dod â gwerthiant da i fasnachwyr, ac yn hyrwyddo cynnyrch i'r eithaf. Hyd yn oed os nad oes gwerthwr, gwnewch ...
  Darllen mwy
123 Nesaf> >> Tudalen 1/3